Geologická prognózní mapa radonového rizika

 

Image

 

Mapu zpracovala ČGS Praha (autoři: I. Barnet, J. Mikšová, J. Procházka)


Poznámky:

  • tato mapa je v současné době v měřítku 1:500 000, ČGÚ průběžně zpracovává podrobnější mapy v měřítku 1:50 000
  • mapa je určena jako podklad pro státem organizované vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu v České republice organizovaný ve spolupráci SUJB, SURO a okresní úřady
  • mapa není určena k posouzení radonového rizika konkrétních stavebních pozemků pro novou výstavbu ve smyslu §6 atomového zákona