Audity ozařovačů a technik v radioterapii

Již od roku 1996 provádí SÚRO jednak korespondenční TLD audity v radioterapii, jednak on site audity (měření na místě) v radioterapii.

Pomocí korespondenčních TLD auditů lze kontrolovat kalibrace svazků, vypočtené dávkové distribuce s využitím víceúčelového fantomu nebo vypočtené dávky pro lineární urychlovače s vícelamelovým kolimátorem. Tyto audity si lze na SÚRO objednat. Pravidelně jednou za dva roky se kontrolují kalibrace svazků lineárních urychlovačů a radionuklidových ozařovačů (v rámci inspekční činnosti SÚJB).

Pomocí on site auditů (nezávislých prověrek) se kontrolují radioterapeutické ozařovače po přejímací zkoušce: lineární urychlovače, radionuklidové ozařovače, terapeutické rentgeny, brachyterapeutické zdroje, urychlovače protonů. Od roku 2013 se provádějí také audity moderních radioterapeutických metod, např. audit radioterapie prostaty, audit radioterapie v oblasti hlavy a krku (tzv. end-to-end testy). Tyto audity se provádějí obvykle při uvádění ozařovačů do provozu v rámci správního řízení, ale lze si je rovněž objednat.

V případě dotazů pište na .

Nezávislé prověrky na místě v radioterapii

Podklady pro přípravu pracovišť na nezávislé prověrky v radioterapii (přílohy doporučení SÚJB - Nezávislé prověrky na místě v radioterapii)