Pracovní skupiny Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i.

V roce 2012 byly na SÚRO zřízeny dvě pracovní skupiny pro lékařské ozáření: Pracovní skupina pro radioterapii (PS RT) a Pracovní skupina pro radiodiagnostiku (PS RDG). V roce 2017 pak byla zřízena i Pracovní skupina pro nukleární medicínu (PS NM). Členy pracovních skupin jsou zástupci SÚRO, zástupci SÚJB, odborníci z klinické praxe (radiologičtí fyzici, lékaři), zástupci osob provádějících přejímací zkoušky zdrojů. Zasedání pracovních skupin se uskutečňují minimálně dvakrát ročně. Hlavním účelem těchto pracovních skupin je sběr a vyhodnocování podnětů týkajících se aktuálních otázek radiační ochrany, kvality a bezpečnosti při lékařském ozáření a rovněž zprostředkovávání komunikace a výměny zkušeností mezi odborníky z dozoru, výzkumu a praxe. Na pracovní skupiny je možné se obracet s podněty a dotazy.

Řešená témata v RT: připomínkování doporučení SÚJB, náměty na řešení, návrhy řešení problémů, stanoviska, metrologie, zkoušky zdrojů, otázky vzdělávání, aktuality z oboru atd.

Řešená témata v RDG: spolupráce při tvorbě doporučení SÚJB, národních radiologických standardů, legislativy, připomínkování dokumentů, zkoušky zdrojů, diagnostické referenční úrovně, porovnávací měření, metrologie, radiologické události, Rentgen bulletin atd.

Řešená témata v NM: dávky pacientům, diagnostické referenční úrovně, monitorování pracovišť, radiologické události atd.

Programy jednotlivých zasedání pracovních skupin jsou k nalezení zde:

Pracovní skupina SÚRO pro radioterapii

Pracovní skupina SÚRO pro nukleární medicínu

Pracovní skupina SÚRO pro rentgenovou diagnostiku