Nacházíte se zde: Úvod / Lékařské ozáření / Prezentace

Prezentace

Soubor audio/x-realaudio Analýza nejistot měření orgánových dávek pomocí LiF:Mg,Cu,P v antropomorfním fantomu
V laboratoři SÚRO bylo provedeno experimentální stanovení orgánových dávek v antropomorfním fantomu jednoletého dítěte pro skiagrafická vyšetření hrudníku, břicha a lebky. K měření byly použity termoluminiscenční dozimetry (TLD) LiF:Mg,Cu,P ve formě čipů. Byla vytvořena 2D mapa rozložení orgánů v těle antropomorfního fantomu. Fantom s TL čipy byl pak ozářen dle standardních protokolů na rentgenovém zařízení DRGEM v laboratoři SÚRO. Vyhodnocení TLD probíhalo v readeru Harshaw 4500. Odezva TL čipů byla kalibraována ve veličině kerma ve vzduchu. Referenčním měřidlem byla cylindrická ionizační komora Radcal o objemu 6 cm3. Pro stanovení standardní nejistoty takto zjištěné orgánové dávky byl proveden rozbor nejistot odezvy TLD a ionizační komory. Odhady těchto nejistot pak byly použity ke stanovení nejistoty měření dávky v bodě, z niž byla následně stanovena standardní nejistota orgánové dávky. Nejvýznamnějšími příspěvky k nejistotě byly směrová závislost TLD a různá individuální citlivost jednotlivých TLD , kterou nebylo možno korigovat z důvodu jejího kolísání v průběhu experimentu, neboť TLD byly do antropomorfního fantomu vkládány volně, čímž docházelo k jejich zněčištění, a to vedlo ke změnám individuální citlivosti jednotlivých TLD . Tato prezentace byla přednesena na XXXIX. Dnech radiační ochrany.