Audit v dentální rentgenové diagnostice

Od roku 2009 si mohou zubaři zažádat na Oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice o nezávislý korespondenční audit svého rentgenového zařízení. Cílem auditu je posoudit, zda přístroj splňuje požadavky na parametry důležité z hlediska radiační ochrany pacienta.

Během auditu se měří kerma na konci tubusu, velikost pole a reprodukovatelnost. K tomu se používají rentgenové filmy o velikosti 18 x 24 cm2.

U pracovišť, která dosud pořizují snímky na zubní filmy, se navíc hodnotí parametry kvality obrazu. Zvlášť je posuzován film ozářený v laboratoři SÚRO, avšak vyvolávaný lékařem, a film ozářený lékařem a vyvolávaný v laboratoři SÚRO. Oba filmy jsou ozářeny přes fantom a pomocí denzitometru se následně hodnotí minimální optická hustota, zčernání a kontrast.

Detailní instrukce pro lékaře, jak sestavu správně ozářit, jsou zasílány spolu s materiálem pro audit.

Cena auditu je 800 Kč bez DPH.

V případě dotazů pište na .