Podpora státního dozoru

Mezi činnosti Odboru lékařských expozic vykonávané na základě požadavků zřizovatele SÚJB patří:

  • posuzování dokumentace, norem, zákonů a vyhlášek
  • spolupráce na tvorbě, korektuře a aktualizací doporučení SÚJB
  • provádění vyžádaných měření (audity ozařovačů a technik v radioterapii, audit v dentální rentgenové diagnostice,  korespondenční TLD audit v radioterapii)
  • podpora inspektorů SÚJB (účast na kontrolách, vzdělávání, praktické zkoušky)
  • příprava odborných podkladů
  • analýza a vyhodnocení radiologických událostí
  • porovnávací měření
  • sledování a hodnocení radiační zátěže obyvatelstva při lékařském ozáření
  • sledování a hodnocení radiační zátěže pacientů