Naši specialisté

 PracovníkOblast činnosti
Odbor lékařských expozic  
 Ing. Irena Koniarová, Ph.D.Vedoucí odboru, problematika radiační ochrany v radioterapii
 Ing. Ivana Horáková, CSc. 
 Bc. Lucie Řičánková 
Problematika radiační ochrany v nukleární medicíně
 Ing. Anna Negri 
 Ing. Soňa Burešová 
Laboratoř dozimetrie rentgenového a gama záření
 RNDr. Libor Judas, Ph.D.Vedoucí oddělení, Vedoucí akreditované kalibrační laboratoře SÚRO, metrolog SÚRO
 RNDr. Dana Kurková, Ph.D. 
Oddělení radiační ochrany v radioterapii
 Ing. Vladimír Dufek, Ph.D. 
 Ing. Tomáš Kořínek 
Oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice  
 Ing. Leoš NovákVedoucí oddělení
 Ing. Kateřina Dudášová 
 Bc. Adéla Šolarová