Naši specialisté

  Pracovník Oblast činnosti
Odbor lékařských expozic  
  Ing. Ivana Horáková,CSc. Vedoucí odboru, Radiační ochrana v radioterapii (audity, posudky, Pracovní skupina pro radioterapii, kurzy radiační ochrany)
  Ing. Pavel Solný Nukleární medicína (Pracovní skupina pro nukleární medicínu)
  Ing. Antonín Koutský Radiodiagnostika (zkoušky zdrojů)
  Jarmila Pilgerová Audity zubních rentgenů
Laboratoř dozimetrie rentgenového a gama záření
  RNDr. Libor Judas, Ph.D. Vedoucí oddělení, Vedoucí akreditované kalibrační laboratoře SÚRO, metrolog SÚRO
  RNDr. Dana Kurková, Ph.D. Analýza spekter rentgenového záření
Oddělení radiační ochrany v radioterapii
  Ing. Irena Koniarová, Ph.D. Vedoucí oddělení, Radiační ochrana v radioterapii (audity, posudky, vzdělávání, brachyterapie, plánovací systémy)
  Ing. Vladimír Dufek, Ph.D. Radiační ochrana v radioterapii (audity, posudky, gafchromické filmy, TLD, radiologické události)
  Ing. Tomáš Kořínek Radiační ochrana v radioterapii (radiobiologické modely, radiomika)
  Ing. David Kecek Audity (vyhodnocení gafchromických filmů)
Oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice  
  Ing. Leoš Novák Vedoucí oddělení, Radiační ochrana v radiodiagnostice (audity zubních rtg, Pracovní skupina pro radiodiagnostiku)
  Ing. Kateřina Dudášová Radiační ochrana v radiodiagnostice (pediatrická radiologie), Monte Carlo simulace v programu EGSnrc
  Martina Vtelenská Laboratoř dozimetrie rentgenového a gama záření, Audity zubních rentgenů