Aktuality

Seminář k běžícímu projektu bezpečnostního výzkumu ministerstva vnitra IMPAKT

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha, Státní ústav radiační ochrany v.v.i, Sociologický ústav AV, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádaly 14.11.2022 v posluchárně SURO, Bartoškova 28 seminář projektu IMPAKT - Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí.

SÚRO na Veletrhu vědy

SÚRO představilo nejen studentům ukázku své odborné činnosti na veletrhu vědy v areálu PVA EXPO Praha ve dnech 2. až 4. června 2022

V rámci současné invaze ruských okupačních vojsk na území Ukrajiny je SÚRO zapojeno do mezinárodních týmů hodnotících aktuální situaci a vyhodnocujících rizika vzhledem k jaderné bezpečnosti v Evropě.

V rámci expertní skupiny WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) k situaci na Ukrajině SÚRO představuje hlavního poskytovatele technických analýz v rámci hodnocení a predikce událostí na jaderných zařízeních na Ukrajině. To především díky týmu pracovníků a jejich výsledků z projektů v roce 2020 oceněných cenou ministra vnitra za bezpečnostní výzkum na českých jaderných elektrárnách, které jsou typově shodné s těmi na Ukrajině.