Nově otevřený kurz další odborné přípravy

Vzdělávací kurz – příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta na pracovištích s rentgenovým kostním denzitometrem

Připravili jsme pro vás nový kurz pro pracoviště s rentgenovým kostním denzitometrem.

Kurz je dostupný formou e-learningu a byl spuštěn 11.10.2023.

Více informací a přihlašovací formuláře naleznete zde.