SURO se podílí na evropském výzkumu v budování senzorové sítě pro systém včasného varování před zemětřesením

SURO je v konsorciu 14 evropských universit a výzkumných ústavů vedených KTH Stockholm v evropském projektu ArtEmis: Awareness and resilience through European multi sensor system, jehož cílem je zlepšit budoucí předvídatelnost silných zemětřesení. ArtEmis získal grant Euratomu ve výši 2 milionů EUR a potrvá do konce roku 2027. Základem systému včasného varování před zemětřesením bude síť senzorů, které měří obsah radonu vč. dalších parametrů v vybraných vodních zdrojích v Evropě. V podzemních vodách jsou měřené hodnoty radonu v čase stabilnější a spolehlivější než v půdním vzduchu a lze je kombinovat s měřením dalších parametrů (např. tlaku a teploty vody). Předpokládá se, že pozorovatelné veličiny mohou signalizovat zvýšené riziko zemětřesení. Obrovské množství shromážděných dat bude zpracováváno a analyzováno pomocí řešení AI. Tento společný projekt mezi 14 institucemi v Evropě zahrnuje seismology, geology, fyziky a výzkumníky umělé inteligence.

 

Více na stránce KTH:

https://www.kth.se/en/om/nyheter/centrala-nyheter/kth-bygger-sensornatverk-som-ska-kunna-varna-for-jordbavningar-1.1227935