Na Ministerstvu zemědělství se uskutečnil odborný seminář „Realizace následných ochranných opatření na území po radiační havárii“