Vědecká spolupráce SÚRO s IAEA a Fukushima Prefecture Centre for Environmental Creation

Ve dnech 31. 1. – 3. 2. 2023 se uskutečnil závěrečný workshop k 10. výročí projektu spolupráce IAEA (International Atomic Energy Agency) a prefektury Fukušima v oblasti nápravy dopadů jaderné havárie v elektrárně Fukushima Daichii na obyvatelstvo a životní prostředí ve Fukushima Prefecture Centre for Environmental Creation (FPCEC) ve městě Miharu. V rámci workshopu byly prezentovány výsledky výzkumu pokrývajícího oblasti monitorování, dekontaminace, nakládání s radioaktivními odpady a předávání informací veřejnosti. Kromě prezentace expertů IAEA a zástupců prefektury Fukušima byly prezentovány jen tři další externí přednášky vyžádané IAEA. Jednou z nich byl příspěvek Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. a ENKI Třeboň, o.p.s. s názvem „The use of biogas technology in the disposal of contaminated agricultural biomass“ (Jan Škrkal, Petr Rulík, Jiří Hůlka, Aleš Froňka). V prezentaci byly obsaženy výsledky výzkumného projektu, který byl podporovaný Ministerstvem vnitra České republiky VI20172020098 a stal se inspirací pro japonské výzkumné pracovníky. Stojí za zmínku, že experti IAEA ve svých prezentacích opakovaně zmiňovali výsledky SÚRO i v jiných oblastech výzkumu (např. přednáška prof. George Shaw z UK na téma Radioecological Monitoring & Management of Forests). Uplatnění některých výstupů výzkumných projektů SÚRO s mezinárodním dosahem dokazuje vysokou úroveň aplikovaného výzkumu v oblasti radiační ochrany realizovaného ve specializovaných laboratořích a pracovištích ústavu.