Program zasedání 8.6.2021

 1. TAČR TITOSUJB907 – aktuální stav projektu
  (smlouvy o spolupráci) – vliv koronakrize na řešení a postup řešení projektu

  1. Variabilita přístupů při léčbě

  2. Možnosti sjednocování postupů

 2. Možnosti seminářů pro indikující lékaře (praktici i specialisté)

 3. Stanovování a hodnocení MDRÚ – problematika provedení a přístupu

 4. Různé – aktuální témata:

  1. DRG markery v NM pro dozimetrii (aktuální stav)

  2. Přístup k hodnocení perfuzně-ventilačních vyšetřením plic v NM (indikace, provedení, pomoc pacientům po covid 19)

  3. NRS glomerulární filtrace – standardizace; a obecně výpočetní laboratorní metody NM

  4. Zakázky SÚJB

 5. Diskuse