Program zasedání 24.10.2019

 1. TAČR TITOSUJB907– aktuální stav a požadavky na spolupráci
 2. Projednání možnosti aktualizace NSR glomerulární filtrace
 3. Aktuální stav řešení některých bodů předchozích jednání:
 • Revize NDRÚ
 • Revize a aktualizace NRS
 • Stanovení radiační zátěže v těhotenství
 • Databáze či registr pro záznamy provádění dozimetrie a stanovení dávek z terapie v NM
 • Jednání SÚJB – SÚKL

4. Různé – aktuální témata:

 • Zakázky na příští rok
 • Akce v příštím roce
 • Termín příštího zasedání 12.5.2020