Program zasedání 6.10.2020

 1. TAČR TITOSUJB907 – aktuální stav a požadavky na spolupráci
  (smlouvy o spolupráci) – vliv koronakrize na řešení a postup řešení projektu
 2. Projednání možnosti aktualizace NRS glomerulární filtrace – standardizace; a obecně výpočetní laboratorní metody NM – aktuality z pracovní skupiny ČS NM
 3. Aktuální stav řešení některých bodů předchozích jednání
 • revize a aktualizaci NRS –RF
 • MDRÚ CT v NM
 • Obecné doporučení radiační ochrany v NM
 1. Různé – aktuální témata:
  1. Zavedení DRG markerů pro dozimetrii a provádění dozimetrie (jaká je situace)
  2. Ukončení činnosti NM – Blansko
  3. Telekonferenční jednání PS NM
 2. Diskuse

Možnosti připomínkování stávající vyhlášky SÚJB 422/2016 Sb..