Program zasedani 31.5.2022

  1. 177Lu provádění terapie a výchozí podmínky terapie

    1. Návaznost na minulé zasedání PS NM, podklady SÚJB,

    2. podklady Karhan, Ptáček

  2. Možnosti dalších terapií a studií terapeutických radiofarmak a vstupní předpoklady a povinnosti držitelů povolení

  3. 90Y mikrosféry – návrh podkladů pro tvorbu doporučení/ NRS

  4. Činnosti, obsazení a optimalizace chodu PS NM nejen v souvislosti s 177Lu

  5. Různé

  6. Diskuse