Program zasedání 30.5.2023

 1. 177Lu (PSMA) v souvislosti se zprávou SÚRO č. 25/2022 a vyjádřením PSNM
 2. 177Lu (PSMA) a 177Lu (DOTATOC) provádění terapie a výchozí podmínky terapie – doplňkové informace k náramkům, postupům péče o pacienty při hospitalizaci krátce po podání terapie
 3. Požadavky SÚJB při provádění paliativní terapie na pracovištích NM (Aktualizace doporučení) (prohozené)
 4. Vybrané kapitoly „Doporučení SÚJB: Zajištění radiační ochrany na pracovištích nukleární medicíny“ k diskusi
 5. Využití ORZ ve veterinární medicíně
 6. Různé
  1. Posouzení ozáření populace ze současné praxe NM, (dopady provozu NM na ozáření populace)
  2. Doporučení ke změně postupů pro plánování a verifikaci při jaterní radioembolizaci pomocí Y-90-mikrosfér
  3. Nedostatky NRS a potřeba revizí
  4. Konec dodávek kapalného 131I