Program zasedání 25.4.2019

  1. Informace o činnosti pracovní skupiny ČSNM pro řešení klinických indikací dozimetrie a navržených dozimetrických postupů – aktuální stav
  2. Projednání potřeby změn úhrad IPLP na odděleních nukleární medicíny
  3. Dotazy a problematika z praxe – kategorizace a zařazení studentů a stážistů při stáži v KP, sanitáři při doprovodu pacientů po DG/TER aplikaci v NM
  4. Sběr získávaných dozimetrických dat při plánování/verifikaci v radionuklidové terapii
  5. Aktuální stav TAČR
  6. Podněty členů PSNM
  7. Různé (aktuální po KRF 2019)
  8. Diskuse