Program zasedání 25.11.2021

 1. 177Lu provádění terapie a výchozí podmínky terapie

 2. Příklady RU a PRU pro NM a důležitost rozboru a vedení záznamů událostí

 3. Problematika 18F-FDG do rozplňovacích automatů v kontejnerech z ochuzeného uranu z pohledu NM a požadavku SÚJB o nakládání s jaderným materiálem.

 4. TAČR TITOSUJB907 – aktuální stav projektu

 5. Různé – aktuální témata:

  1. Další terapeutická radiofarmaka na obzoru?

  2. Potřeba standardizace a zavedení kvantifikace pro SPECT

  3. NRS glomerulární filtrace – standardizace – aktuální stav

  4. Zakázky SÚJB na rok 2022

 6. Diskuse