Program zasedání 22.5.2018

 1. Prezentace návrhů metodik provedení dozimetrie pro některé typy radionuklidové terapie a diskuse (PSNM a zvaní členové ČSNM)
  • Metody plánování a verifikace absorbované dávky v cílové tkáni při léčbě benigních onemocnění štítné žlázy (dozimetrie při terapii benigních onemocnění štítné žlázy),
  • Metody pro stanovení celotělové absorbované dávky u karcinomu štítné žlázy (celotělová dozimetrie),
  • Metody pro stanovení absorbované dávky v lézi u karcinomu štítné žlázy (dozimetrie lézí u pacientů s karcinomem štítné žlázy),
  • Metody pro stanovení absorbované dávky v krvi (dozimetrie krve),
  • Metody plánování a verifikace absorbované dávky při terapii hepatocelulárních karcinomů (dozimetrie u radioembolizace pomocí mikrosfér).
 2. Doporučení Radiologické události a analýza rizika jejich vzniku – části pro NM
 3. Radiační mimořádné události v NM – různé pohledy na interpretaci a postupy
 4. Aktuality projektu TAČR týkajícího se provádění a systematizace dozimetrie při cílené terapii otevřenými radionuklidovými zářiči
 5. Nové zakázky SÚJB a návrhy na zakázky k zvážení
 6. Různé