Nacházíte se zde: Úvod / Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. / Rada SÚRO

Rada SÚRO

V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o veřejných výzkumných institucích má Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., ustavenu Radu SÚRO, která má 13 členů, z toho 8 členů z řad zaměstnanců SÚRO a 5 členů externích.

Členové Rady SÚRO zvolení dne 6. dubna 2021

 

Ing. Daniela Ekendahl

předsedkyně

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha vedoucí oddělení dozimetrie

Ing. Miroslav Hýža

místopředseda

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha vedoucí oddělení spektrometrie

Ing. Marie Davídková, CSc.

členka

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Praha vedoucí oddělení dozimetrie záření

Ing. Ivana Fojtíková

členka

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha vedoucí odboru přírodních zdrojů

Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

pověřen řízením SÚRO, v.v.i. a náměstek pro radiační ochranu

RNDr. Libor Judas, Ph.D.

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí laboratoře dozimetrie rentgenového a gama záření

Ing. Luboš Pelikán

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí oddělení podpory výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností

Mgr. Jana Povolná

členka

Státní úřad pro jadernou bezpečnost ředitelka odboru usměrňování expozic

Ing. Jan Rataj, Ph.D.

člen

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vedoucí katedry jaderných reaktorů

RNDr. Zdeněk Rozlívka

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha výzkumný a vývojový pracovník seniorní II

RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

pověřen řízením úseku náměstka pro výzkum a vývoj

Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

člen

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze ředitel

plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., MBA

člen

Institut ochrany obyvatelstva, MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, Lázně Bohdaneč

náměstek ředitele ústavu pro VaV

 

Tajemník Rady SÚRO

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha Mgr. Michaela Kapuciánová

 

 

 

Ústředí v Praze

Bartoškova 28

logo-mapycz.png

Pobočka České Budějovice

Ceske_Budejovice.jpeg

logo-mapycz.png

Pobočka Hradec Králové

Hradec Králové

logo-mapycz.png

Pobočka Ostrava

PObočka Ostrava

logo-mapycz.png