Rada SÚRO

V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o veřejných výzkumných institucích má Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., ustavenu Radu SÚRO, která má 13 členů, z toho 8 členů z řad zaměstnanců SÚRO a 5 členů externích.

Aktuální členové Rady SÚRO ke dni 18. května 2022

 

Ing. Daniela Ekendahl

předsedkyně

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí odboru dozimetrie

Ing. Miroslav Hýža

místopředseda

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí oddělení spektrometrie

Ing. Marie Davídková, CSc.

členka

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha

náměstek pro výzkum a vývoj

Ing. Ivana Fojtíková

členka

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí odboru přírodních zdrojů

Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

ředitel SÚRO, v.v.i.

Ing. Jiří Hůlka

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

výzkumný a vývojový pracovník seniorní II

RNDr. Libor Judas, Ph.D.

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí laboratoře dozimetrie rentgenového a gama záření

Ing. Luboš Pelikán

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí odboru podpory výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností

Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.

členka

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Husinec - Řež
vedoucí oddělení dozimetrie záření

Mgr. Jana Povolná

členka

Státní úřad pro jadernou bezpečnost ředitelka odboru usměrňování expozic

Ing. Jan Rataj, Ph.D.

člen

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vedoucí katedry jaderných reaktorů

Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

člen

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze ředitel

plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., MBA

člen

Institut ochrany obyvatelstva, MV-GŘ hasičského záchranného sboru ČR, Lázně Bohdaneč
vedoucí oddělení podpory ochrany obyvatelstva
 Tajemník Rady SÚRO

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha

Mgr. Michaela Kapuciánová