Nacházíte se zde: Úvod / Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. / Rada SÚRO

Rada SÚRO

V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o veřejných výzkumných institucích má Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., ustavenu Radu SÚRO, která má 9 členů, z toho 5 členů z řad zaměstnanců SÚRO a 4 členy externí.

Členové Rady SÚRO zvolení dne 5. dubna 2016

 

Ing. Irena Češpírová

předsedkyně

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí odboru havarijní připravenosti

 

 

RNDr. Petr Rulík

místopředseda

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí odboru monitorování

 

 

RNDr. Čestmír Berčík

člen

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

vedoucí RC SÚJB Ústí nad Labem

 

 

Ing. Marie Davídková, CSc.

členka

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Praha

vedoucí oddělení dozimetrie záření

 

 

Ing. Daniela Ekendahl

členka

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí oddělení dozimetrie

 

 

Mgr. Aleš Froňka

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

vedoucí odboru přírodních zdrojů

 

 

Ing. Jiří Hůlka

člen

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

náměstek pro výzkum a vývoj

 

 

Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

člen

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

ředitel

 

 

plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D.

člen

Institut ochrany obyvatelstva, MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, Lázně Bohdaneč

zástupce ředitele, vedoucí oddělení

 

 

Tajemník Rady SÚRO

Státní ústav radiační ochrany,v. v. i., Praha

Mgr. Michaela Kapuciánová

.

 

 

 

 

Ústředí v Praze

Bartoškova 28

logo-mapycz.png

Pobočka České Budějovice

Ceske_Budejovice.jpeg

logo-mapycz.png

Pobočka Hradec Králové

Hradec Králové

logo-mapycz.png

Pobočka Ostrava

PObočka Ostrava

logo-mapycz.png