Nacházíte se zde: Úvod / Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. / Organizační schéma ústavu

Organizační schéma ústavu

 

Úsek ředitele, ředitel RNDr. Zdeněk Rozlívka

 • Organizační odbor

 • Ekonomicko-technický odbor,
  vedoucí odboru Ing. Miroslava Oliveriusová

  • ekonomické oddělení

  • technické oddělení

Úsek náměstka pro výzkum a vývoj, náměstek pro výzkum a vývoj Ing. Jiří Hůlka

  • oddělení radiačních rizik

  • knihovna, organizační a finanční řízení výzkumu

Úsek náměstka pro jadernou bezpečnost, náměstek pro jadernou bezpečnost Ing. Miroslav Hrehor

  • oddělení hodnocení a výzkumu jaderné bezpečnosti

  • oddělení podpory výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností

Úsek náměstka pro radiační ochranu, náměstek pro radiační ochranu Mgr. Aleš Froňka

 • Odbor monitorování,
  vedoucí odboru monitorování RNDr. Petr Rulík

  • oddělení spektrometrie

  • oddělení radiochemie

  • oddělení vnitřní kontaminace

 • Odbor lékařských expozic,
  vedoucí odboru lékařských expozic Ing. Ivana Horáková, CSc.

  • laboratoř dozimetrie rentgenového a gama záření

  • oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice

  • oddělení radiační ochrany v radioterapii

 • Odbor přírodních zdrojů,
  vedoucí odboru přírodních zdrojů Ing. Ivana Fojtíková

  • oddělení radonového průzkumu budov

  • oddělení pro radon a NORM

  • oddělení radonové a thoronové laboratoře

 • Odbor havarijní připravenosti,
  vedoucí odboru havarijní připravenosti Ing. Irena Češpírová

  • oddělení SVZ a analytické expertní skupiny

  • oddělení mobilní skupiny

 • Samostatná oddělení

  • oddělení dozimetrie,
   vedoucí Oddělení dozimetrie
   Ing. Daniela Ekendahl

 • Pobočka Hradec Králové,
  vedoucí pobočky Hradec Králové Ing. Zdeněk Borecký

  • oddělení dozimetrie a radiochemie

  • oddělení informačních a komunikačních technologií

  • pracoviště Ústí nad Labem

 • Pobočka Ostrava,
  vedoucí pobočky Ostrava Ing. Jiří Rada

  • oddělení radiodiagnostiky a spektrometrie

  • oddělení radiochemie

 • Pobočka České Budějovice,
  vedoucí pobočky České Budějovice Ing. Josef Koc, CSc.

  • oddělení spektrometrie a radiochemie

  • pracoviště monitorování umělých radionuklidů Brno

  • pracoviště Plzeň

 

Ústředí v Praze

Bartoškova 28

logo-mapycz.png

Pobočka České Budějovice

Ceske_Budejovice.jpeg

logo-mapycz.png

Pobočka Hradec Králové

Hradec Králové

logo-mapycz.png

Pobočka Ostrava

PObočka Ostrava

logo-mapycz.png