Organizační schéma ústavu

 

Ředitel Mgr. Aleš Froňka Ph.D.

 • Rada SÚRO
 • Dozorčí rada SÚRO
 • Akreditované zkušební laboratoře
 • Akreditovaná kalibrační laboratoř

 

Úsek ředitele

 • Poradní orgány ředitele
 • Oddělení informačních a komunikačních technologií
 • Organizační odbor

 

Úsek náměstka pro ekonomiku a provoz  

náměstkyně pro ekonomiku a provoz Ing. Miroslava Oliveriusová

 • Ekonomický odbor
  • Ekonomické oddělení
  • Oddělení správy majetku
 • Technické oddělení
 • Personální oddělení

 

Úsek náměstka pro výzkum a vývoj

náměstkyně pro výzkum a vývoj Ing. Marie Davídková, CSc.

 • Oddělení radiačních rizik
 • Oddělení finančního řízení výzkumu
 • Výzkumné týmy

 

Úsek náměstka pro radiační ochranu

náměstek pro radiační ochranu Ing. Pavel Fojtík

 • Odbor monitorování
  vedoucí odboru monitorování RNDr. Petr Rulík
  • Oddělení spektrometrie
  • Oddělení radiochemie
  • Oddělení vnitřní kontaminace
 • Odbor lékařských expozic
  vedoucí odboru lékařských expozic Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
  • Laboratoř dozimetrie rentgenového a gama záření
  • Oddělení radiační ochrany v radiodiagnostice
  • Oddělení radiační ochrany v radioterapii
 • Odbor přírodních zdrojů
  vedoucí odboru přírodních zdrojů Ing. Ivana Fojtíková
  • Oddělení radonového průzkumu budov
  • Oddělení pro radon a NORM
  • Oddělení radonové a thoronové laboratoře
 • Odbor havarijní připravenosti
  vedoucí odboru havarijní připravenosti Ing. Irena Češpírová
  • Oddělení SVZ a analytické expertní skupiny
  • Oddělení mobilní skupiny
 • Odbor dozimetrie
  vedoucí Oddělení dozimetrie Ing. Daniela Ekendahl
  • Oddělení aplikované luminiscenční dozimetrie
  • Oddělení fyzikální a biologické dozimetrie
 • Odbor průřezových činností
  vedoucí odboru RNDr. Zdeněk Rozlívka
  • Pobočka Hradec Králové
   vedoucí pobočky Ing. Zdeněk Borecký
   • Oddělení dozimetrie a radiochemie
   • Oddělení informačních a komunikačních technologií
   • Oddělení radonového průzkumu budov
   • Pracoviště Ústí nad Labem
  • Pobočka Ostrava
   vedoucí pobočky RNDr. Ivana Ženatá
   • Oddělení radiodiagnostiky a spektrometrie
   • Oddělení radiochemie
  • Pobočka České Budějovice
   vedoucí pobočky Mgr. Jiří Vokálek
   • Oddělení spektrometrie a radiochemie
   • Pracoviště monitorování umělých radionuklidů Brno (Brno, tř. Kpt. Jaroše 5)
   • Pracoviště Plzeň (Plzeň, Klatovská tř.200f)

 

Úsek náměstka pro jadernou bezpečnost
pověřen řízením úseku Ing. Luboš Pelikán

 • Odbor výzkumu a hodnocení jaderné bezpečnosti
  vedoucí odboru Ing. Marek Ruščák
  • Oddělení analýz jaderné bezpečnosti
  • Oddělení hodnocení jaderné bezpečnosti
 • Odbor podpory výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností
  vedoucí odboru Ing. Pelikán Luboš
  • Oddělení podpory kontrol jaderných zařízení
  • Oddělení podpory výkonu státního dozoru
 • Oddělení podpory SÚJB v oblasti RAO

 

Image