Program zasedání 23. 1. 2019

  1. Úprava doporučení SÚJB pro hodnocení vlastností kV zdrojů používaných v radioterapii (CT simulátory, plánovací CT, radioter. simulátory, přídavné kV zobrazovací systémy) (Ing. Novák, Mgr. Papírník)
  2. Informace o CT studii SURO (Ing. Novák)
  3. Informace o semináři VFN (Ing. Daníčková)
  4. Různé