Program zasedání 14. 11. 2018

  1. Informace ze schůzky rtg. fyziků v rámci DRO (Mgr. Papírník)
  2. Aktuální stav Doporoučení SÚJB na osobní dozimetrii (Mgr. Papírník)
  3. Jmenování zástupce PS RDG do pracovních skupin připravujících NRS (Ing. Novák)
  4. Různé