Program zasedání 20.3.2018

  1. Vhodnost stanovení velikosti pole z fotografie nebo videa osvícené zesilující fólie
  2. Diskuze k Doporučení SÚJB pro vypracování postupů optimalizace radiační ochrany a stanovení dávkových optimalizačních mezí a Doporučení SÚJB pro osobní monitorování
  3. Diskuze ke způsobu řízení změn dokumentů SÚJB
  4. Připomínky k požadavkům SÚJB na PZ a ZDS intraorálních rtg zařízení