Program zasedání 19.9.2018

  1. Úkoly pro PS RDG pro rok 2018 (Ing. Novák)
  2. Posuzování změřeného koef. AEC (Ing. Olejár)
  3. Požadavky na metodiky mamo (Mgr. Papírník)
  4. Vyjádření k měření mamografu v Korei (Mgr. Papírník)
  5. Obdélníkové clony u intraorálů (Mgr. Papírník)
  6. Program schůzky držitelů povolení v RDG (Mgr. Papírník, Ing. Novák)
  7. Různé