Program zasedání 10.1.2018

  1. Diskuze k návrhu Mgr. Papírníka/hlasování o schválení kombinací obdélníkového tubusu a receptoru obrazu u intraorálních zařízení
  2. Diskuze k návrhu Mgr. Papírníka / hlasování o schválení požadavku na obdélníkové clony a kruhový receptor obrazu u skiaskopie
  3. Typy vyšetření, spadající pod termín „intervenční radiologie“
  4. „Dobrá praxe“ versus národní radiologický standard, co je nadřazeno
  5. Různé