Program zasedání 25.5.2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Členové PS RT
 3. Zakázky SÚJB  2021 a 2022 řešené na SÚRO Odborem lékařských expozic
 4. Náměty na zakázky SÚJB pro rok 2023
 5. Časový harmonogram uvádění do provozu
 6. Revize doporučení SÚJB týkající se radioterapie
 7. Představení návrhu koncepce aktualizace NRS RO
 8. Vzdělávání
 9. Stanovování TPR20,10
 10. Závislost dávkového výstupu lineárních urychlovačů Varian na atmosférickém tlaku
 11. Kalibrace a ověřování stanovených měřidel pro stanovování dávky z terapeutických rentgenových svazků v ČR
 12. “Dose To Water” / “Dose To Medium”
 13. Aktuální podoba PZ1 a PZ2 lineárních urychlovačů
 14. Vhodná parametrizace gama analýzy při ověřování TPS
 15. Rozsah ZDS na lineárním urychlovači
 16. Různé