Program zasedání 20.10.2020 (on-line)

 1. Schválení programu zasedání
 2. Zakázky SÚJB  2020 řešené na SÚRO - Zpráva o současných přístupech k hodnocení kvality radioterapeutických plánů
 3. Odzkoušení nástrojů pro zkoušky VMAT (Varian, Elekta), implementace do doporučení lineární urychlovače
 4. Návrh zakázek SÚJB 2021 (pro potřeby radioterapie)
 5. Návrh na doplnění testu pro zobrazovací systémy na LU
 6. Návrh na změnu požadavku na simulátor ve vyhlášce 422/2016 Sb. (§ 75)
 7. Referenční podmínky pro fotonové svazky (hloubka)
 8. Formuláře pro radiologické události
 9. Potřebnost aktualizace přídavných dávek v NRS RF – radioterapie
 10. Měření profilů svazků do 100 kV?
 11. Aktualizace tolerancí v doporučení LU
 12. Symetrie radiačních polí terapeutických RTG svazků
 13. Nastavení výpočetních algoritmů s ohledem na ověřování (PZ, ZDS, ZPS) plánovacích systémů
 14. Laserové zaměřovače na lineárních urychlovačích
 15. Lze (moderní) voděekvivalentínm fantomy použít pro stanovení dávky MV svazků?
 16. "Absorbed dose to water" vs. "absorbed dose to medium"
 17. Umožnit, aby RF mohl spouštět brachyterapeutické ozáření?
 18. Informace o doporučení Management pacientů s implantovanými kardiostimulátory a implantabilními kardiovertery-defibrilátory s indikací k radioterapii
 19. Otázka ověřování TPS v ZDS
 20. Nejasnosti při ověřování FFF
 21. Měření CTDI u CBCT