Program zasedání 20.5.2021 (on-line)

  1. Schválení programu zasedání
  2. Zakázky SÚJB  2021 řešené na SÚRO Odborem lékařských expozic - Aktualizaci doporučení SÚJB pro používání gafchromických filmů –    Pilotní studie sledování radiační toxicity z radioterapie prostaty s využitím klinických dat a dat z ÚZIS
  3. Náměty na zakázky SÚJB pro rok 2022
  4. Náměty pro webinář z radioterapie
  5. Návrh na změnu požadavku na simulátor ve vyhlášce 422/2016 Sb.
  6. Národní radiologické standardy, Zásady systému klinických auditů, jejich provádění a hodnocení
  7. Sdílení dat v radioterapii
  8. Ověřování dávky v plánu nezávislým výpočtem
  9. Různé