Program zasedání 18.10.2018

 1. Schválení programu zasedání
 2. Členové PS RT
 3. Informace k webu SUJB: Lékařské ozáření (formuláře pro hlášení RU)
 4. Návrhy na zakázky SÚJB:
  • Doporučení pro malá a nestandardní pole (FFF svazky)
  • Aktualizace doporučení pro rtg simulátory (přehled testů)
  • Porovnávací měření pro kermovou vydatnost 192Ir zdroje
 5. QA a kontrola plánů pro VMAT (soubory pro testy MLC a VMAT na urychlovačích Elekta)
 6. Doplnění doporučení pro radiologické události a analýza rizik jejich vzniku
  •   Analýza rizika vzniku RU, procesní strom
  •   Přehled RU za předchozí rok
  •   Kapitola 8
  •   Databáze RU
 7. Velikost polostínů (u elektronových polí, u kobaltových ozařovačů)
 8. TLD audit elektronových svazků
 9. Měření vstupní povrchové kermy a indexu přenosové kermy
 10. Dávky z MV svazků určených pouze pro zobrazování (referenční hodnoty, tolerance)
 11. Opravy stanovených měřidel  
 12. Různé (termín schůzky držitelů povolení RT, průběžné informování)