Program zasedání 17.5.2023

  1. Schválení programu zasedání 
  2. Členové PS RT 
  3. Informace o kulatém stolu 23.3.2023: zkoušky CT simulátorů 
  4. Revize doporučení SÚJB týkající se radioterapie 
  5. Aktualizace doporučení SÚJB Vyjádření a používání nejistot v klinické dozimetrii 
  6. Podněty k referenční dozimetrii (korekce na ovlivňující veličiny, napětí na komoře, předzáření, stárnutí dozimetrického řetězce, frekvence rekalibrací) 
  7. Hloubkové dávkové křivky rentgenových svazků středních energií (změna spektra s hloubkou) 
  8. Zakázky SÚJB 
  9. Různé (nový zákon o zdravotnických prostředcích) 
  10. Návrh termínu příštího 22. zasedání PS RT (listopad 2023)