Program zasedání 17.10.2019

 1. Schválení programu zasedání
 2. Zakázky SÚJB  2019 řešené na SÚRO
 3. Přehled testů rtg svazku a kvality obrazu pro rtg simulátory, CT simulátory a kV na LU
 4. Stanovení rozsahu testů pro zkoušky VMAT
 5. Rozsah testů na urychlovači
 6. BIPM dozimetrické standardy a kalibrační koeficienty
 7. Služba: korespondenční vyhodnocování gafchromických filmů na SÚRO (návrh)
 8. Návrh zakázek SÚJB 2020 (pro potřeby radioterapie)
 9. Specializační vzdělávání v oboru radiologická fyzika – radioterapie
 10. Různé (předávání informací a stanovisek z PS RT, připomínky k nové atomové legislativě je možné do konce ledna posílat Ing. Horákové, definice referenčního bodu planparalelních ionizačních komor, provádění částečné ZDS, users meeting Varian a Elekta, databáze radiologických událostí)
 11. Termín příštího 16. zasedání PS RT