Program zasedání 15.5.2018

 1. Schválení programu zasedání
 2. Členové PS RT
 3. Vzdělávání RF v ČR
 4. Informace k webu SUJB: Lékařské ozáření
 5. Návrhy na revize doporučení SUJB pro radioterapii (rtg simulátory)
 6. Měření CTDI na kV systému na lineárním urychlovači
 7. PZ a ZDS urychlovače a kV systému jedním subjektem
 8. Nedostatek subjektů se ZOZ pro provádění PZ a ZDS
 9. Ladění homogenity a symetrie fotonových svazků
 10. Nezávislá kontrola výpočtu MU
 11. Velmi závažné závady na lineárním urychlovači
 12. Kruhový receptor obrazu na simulátoru/C-rameni  (V422, §77 (1) a) a b))
 13. Formuláře pro hlášení radiologické události na SÚJB
 14. Návrhy zakázek SÚJB do příštích let (revize doporučení, porovnávací měření brachyterapie)
 15. Různé:                

–      referenční hodnoty pro ZDS

–      tolerance pro měření v kontrolním zdroji