Program zasedání 14.10.2021

 1. Schválení programu zasedání
 2. Zakázky SÚJB  2021 řešené na SÚRO Odborem lékařských expozic
 3. Náměty na zakázky SÚJB pro rok 2022
 4. Robustnost radioterapeutických plánů v praxi
 5. Koncepce přejímacích zkoušek lineárních urychlovačů
 6. Nezávislé prověrky v radioterapii, harmonogram uvádění zdroje do provozu
 7. Faktory velikosti pole pro elektronové svazky
 8. Ověřování dávky elektronů měřením oproti TPS/tabulkám při ZDS
 9. Provádění ZDS na urychlovačích po servisním zásahu
 10. Referenční bod komory Roos od PTW
 11. Rozlišení při nízkém kontrastu pro 2D zobrazení  a  Prostorové rozlišení pro 2D zobrazení pro kV zdroje v radioterapii
 12. Test Kerma/kermový příkon na rovině receptoru obrazu na pulz při PZ a ZDS
 13. Různé