Program zasedání 11.4.2019

 • Schválení programu zasedání
 • Zakázka SÚJB - Hodnocení a kritéria pro výběr optimálního radioterapeutického plánu
 • Analýza rizika vzniku radiologických událostí - výsledky průzkumu
 • Tolerance pro zdroje ionizujícího záření používané pro paliativní radioterapii
 • Kontrola příslušenství při ZDS: kontrola ozařovacích tabulek pro rentgenové a příp. elektronové svazky, kontrola TPS
 • Vhodnost používání PBC algoritmu pro radikální externí fotonovou radioterapii
 • Měření PHD nízkoenergetických svazků
 • Podmínky pro kalibraci lineárních urychlovačů
 • Protokoly zkoušek (specifikace TPR 20,10 pro FFF svazky, faktory velikosti pole)
 • Specializační vzdělávání v oboru radiologická fyzika - radioterapie: současný a připravovaný „rámcový vzdělávací program“, podněty ke změnám
 •   Různé