Program zasedání 11.4.2019

 1. Schválení programu zasedání
 2. Zakázka SÚJB - Hodnocení a kritéria pro výběr optimálního radioterapeutického plánu
 3. Analýza rizika vzniku radiologických událostí - výsledky průzkumu
 4. Tolerance pro zdroje ionizujícího záření používané pro paliativní radioterapii
 5. Kontrola příslušenství při ZDS: kontrola ozařovacích tabulek pro rentgenové a příp. elektronové svazky, kontrola TPS
 6. Vhodnost používání PBC algoritmu pro radikální externí fotonovou radioterapii
 7. Měření PHD nízkoenergetických svazků
 8. Podmínky pro kalibraci lineárních urychlovačů
 9. Protokoly zkoušek (specifikace TPR 20,10 pro FFF svazky, faktory velikosti pole)
 10. Specializační vzdělávání v oboru radiologická fyzika - radioterapie: současný a připravovaný „rámcový vzdělávací program“, podněty ke změnám
 11.   Různé