Nacházíte se zde: Úvod / Publikace

Aktuality

Bezplatné měření radonu v domácnostech a školských zařízeních
Měření v rámci Radonového programu je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Souběžně je zahajováno další kolo měření ve školách a školkách. Měření doporučujeme zejména všude tam, kde došlo k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se taková rekonstrukce plánuje.
Problematika kontaminace prasete divokého v ČR
V Praze 12.12.2012 - Aktuální informace o problematice kontaminace masa divočáků v České republice a o možném vlivu jeho konzumace na ozáření jeho jedlíků – rozhodněte se sami, zda maso divočáků jíst či nejíst.
Šíření radioaktivních látek v atmosféře po radiační havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986
V Praze 9.1.2012 - Nedávno se v médiích objevily odkazy na webovou stránku, jejíž obsah se týká šíření radionuklidů v atmosféře při radiační havárii JE Černobylu od 26.4. do 10.5. 1986.
Nad územím ČR zjištěna stopová množství I-131
V Praze 29.11.2011 - Měřící místa kontaminace ovzduší Radiační monitorovací sítě ČR zaznamenala v rámci rutinního monitorování v období od 14.10.11 přítomnost stopových množství radioaktivního jodu I-131 v ovzduší. Jde o velmi nízké koncentrace na úrovni mikro Bq/m3 v aerosolové i plynné formě.
Měření v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí.
V Praze 3.10.2011 - V reportáži v Televizních novinách TV NOVA bylo dne 1. 10. 2011 vysloveno podezření, že se v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí (dále Ústav) mohou nacházet ukryté radioaktivní zářiče. SÚJB požádal Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Praha (SÚRO) o screeningové měření areálu Ústavu, aby se ověřilo, zda se areálu Ústavu nevyskytují místa se zvýšenou hodnotou dávkového příkonu
Záchyt v Praze - Podolí, ze dne 28.9.2011.
Dne 28.9.2011, krátce před 20 hodinou, byla na tísňovou linku 112 nahlášena detekce vyšší radioaktivity u vstupu na dětské hřiště v Praze 4, Lopatecké ulici. Na místo se vzápětí dostavila Policie ČR a hasičský záchranný sbor, který potvrdil zvýšení radioaktivity.
Nehoda v závodě ve firmě SOCODEI ve Francii nijak neohrožuje občany
Dne 12. září 2011 došlo ve městě Codolet v jižní Francii v zařízení určeném k nakládání s nízkoaktivními odpady společnosti SOCODEI k nehodě při tavbě kovových odpadů.Na místo byl vyslán expertní tým organizace IRSN (Institut de radioprotection et de sûrete nucléairé), aby prověřil situaci.