Sociologický průzkum informovanosti obyvatelstva o přírodním plynu radon

 

aneb

 

Co vědí naši občané o radonu?

V listopadu 1999 bylo provedeno omnibusové šetření informovanosti obyvatelstva o přírodním radioaktivním plynu radon. Celkem bylo o rozhovor požádáno 1100 občanů starších 18 let. Dotazování uskutečnila profesionální agentura pro výzkum veřejného mínění v rámci celé České republiky. Výběr respondentů byl proveden pomocí kvótního postupu.

(Při kvótním výběru odpovídá zastoupení jednotlivých skupin obyvatelstva (z hlediska předem určených ukazatelů) jejich zastoupení v rámci obyvatelstva ČR. Jako takové ukazatele byly vybrány: kraj, věk, pohlaví, vzdělání a velikost místa bydliště.)

Otázky, tak jak byly v dotazníku:

Výsledky průzkumu:

 1. Slyšel jste někdy o přírodním plynu s názvem radon:
  1. ne,nic mi to neříká
  2. něco jsem o něm slyšel
  3. ano, znám tento pojem docela dobře
Image
image004.gif
 1. Pokud jste o něm slyšel, uveďte hlavní zdroj svých informací:
  1. tisk (noviny, časopisy)
  2. televize, rozhlas
  3. z ústního podání (známí, kolegové apod.)
  4. jiný zdroj. Jaký? Prosím vypište
  5. už ani nevím
Image
image002.gif
 1. Myslíte, že radon je pro člověka nějak nebezpečný?
  1. ano, je nebezpečný
  2. nevím
  3. není nebezpečný
Image
image006.gif
 1. Jestliže se domníváte, že je nebezpečný, v čem toto nebezpeční spočívá? Prosím vypište.
Image
image008.gif
 1. Víte o tom, že se v současné době u nás výskyt radonu zjišťuje?
  1. ano
  2. ne
Image
image012.gif
 1. Byl v domě, v němž bydlíte, výskyt radonu již měřen?
  1. ano
  2. ne
  3. nevím
Image
image014.gif
 1. Kdo toto měření prováděl?
  1. šlo o státem organizovaný bezplatný průzkum
  2. měření prováděla komerční firma za úplatu
  3. nevím, kdo měření prováděl
Image
image016.gif
 1. Radon je radioaktivní plyn. Co si myslíte o škodlivosti přírodního plynu radon ve srovnání se škodlivostí jaderné elektrárny?
  1. škodlivost radonu je několikanásobně menší
  2. škodlivost radonu je asi o něco menší
  3. asi tak stejná
  4. škodlivost radonu je asi o něco větší
  5. škodlivost radonu je několikanásobně větší
Image
image010.gif
 1. Kdo by se měl problematikou odstraňování radonu podle Vašeho názoru zabývat především:
  1. každý sám
  2. majitelé domů
  3. obce, města
  4. stát
  5. někdo jiný Kdo?.....
Image
image024.gif
 1. Měl byste zájem o změření výskytu radonu ve Vašem domě?
  1. ano, určitě
  2. možná ano
  3. spíše ne
  4. určitě ne
Image
image018.gif
 1. Pokud byste chtěl zjistit výskyt radonu ve Vašem domě nebo v domě, ve kterém bydlíte, na koho byste se obrátil a kolik byste byl ochoten zaplatit?
  1. Uveďte, na koho byste se obrátil
  2. Kolik byste byl ochoten zaplatit
Image
image026.gif
Image
image020.gif
 1. Víte o tom, že stát poskytuje příspěvek na odstranění radonu z domů?
  1. ano, znám takové případy
  2. něco jsem slyšel, ale nevím nic přesně
  3. nevím o tom nic
Image
image022.gif