Výsledky předběžných (rychlých) analýz obsahu radionuklidů v ovzduší

V obvyklém provozu měření nejsou rychlými metodami detekovány žádné umělé radionuklidy v ovzduší. K detekování umělých radionuklidů je zapotřebí citlivější a časově náročnější laboratorní analýza (až 10 dní). Grafy zobrazují výsledky předběžných (rychlých) analýz radioaktivity v ovzduší (třídenní odběr). Zeleně jsou zobrazeny hodnoty tzv. detekčního limitu (citlivosti měření), který vyjadřuje skutečnost, že v daný den nebyl sledovaný radionuklid detekován. Pokud se radionuklid v ovzduší přeci jen vyskytoval, tak v koncentraci nižší, než je zobrazená hodnota.

Image

 

Image

 Citlivost měření je ovlivněna délkou odběru vzorku, délkou měření, použitým typem detektoru i aktuální koncentrací přírodních radionuklidů v ovzduší, proto nejsou hodnoty v grafu každý den stejné.

 

Měření dokáží odhalit i velmi nízké koncentrace Cs-137, které je v životním prostředí stále přítomno po havárii JE Černobyl v roce 1986. Občas lze detekovat stopové množství I-131 (tzv. radiojód), který se v ovzduší může vyskytovat v důsledku použití v lékařství. Oba radionuklidy lze pro svoji fyzikálně-chemickou povahu považovat za dobré indikátory mimořádných událostí typu jaderné havárie apod.

Výsledky ultra citlivých analýz si můžete prohlédnout zde. Výsledky jsou také nahrávány do centrální databáze MonRaS.

 

Image
snow_white.jpeg

Velkokapacitní odběrové zařízení Snow White sloužící k měření koncentrací aktivit přírodních i umělých radionuklidů v ovzduší.