Podrobnější informace ke stopovému množství I-131 v ovzduší v lednu a únoru 2017

Aktivita I-131 byla detekována jen na aerosolových filtrech, tj. jedná se pouze o aerosolovou formu I-131. Aktivita plynné formy I-131 vzhledem k řádově menšímu průtoku vzdušiny sorbentem plynných forem jódu je detekovatelná s mnohem menší citlivostí, takže v podobných případech leží pod mezí detekce.

Odběrové místo Rok 2017 Pod MVA Aktivita (MVA) Nejistota Poznámka
  Odběr od - do   Bq/m3 Bq/m3  
Praha 17.1. - 23.1.   3,6E-7 1,8E-7  
23.1. - 31.1. < (4,2E-7)    
31.1. - 7.2. < (1,9E-7)    
7.2. - 14.2.   7,41E-7 1,9E-7  
14.2. - 21.2. < (2,0E-7)    
21.2. - 28.2. < (2,5E-7)    
České Budějovice 21.2. - 28.2.   2,04E-6 5,9E-7  
Praha 28.2. - 7.3. < (2,2E-7)    
7.3. - 14.3. < (2,6E-7)    

Poznámky:

  • MVA = minimální významná aktivita (práh detekce).
  • Výraz 1E-x znamená 10-x (tj. např. 1E-3 je 10-3, tj. 0,001)
  • Na dalších odběrových místech nebyly pozitivní hodnoty naměřeny

 

Protože již v několika po sobě jdoucích týdnech nebyl I-131 v ovzduší detekován, je tato zpráva uzavřena. Aktuální hodnoty lze nalézt v sekci Radionuklidy v ovzduší.

Podrobnější informace lze nalézt v této zprávě.

Zdroj: SÚRO a RMS