Účast SÚRO na leteckém monitorování radioaktivity

Cílem akce bylo procvičení týmů, jejich metodik a schopností reagovat na různé přírodní podmínky ovlivňující měření a interpretaci výsledků. Nezanedbatelným přínosem cvičení bylo vzájemné seznámení týmů, jejich monitorovacích postupů a v neposlední řadě ověření možností spolupráce v této oblasti v případě závažné radiační havárie kdekoli v Evropě.

Organizátory cvičení byly BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) z Německa ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany, veřejnou výzkumnou institucí, (SÚRO, v.v.i.) úzce spolupracující se Skupinou monitorování a leteckého průzkumu z Centra výstrahy ZHN Hostivice – Břve, Armády ČR, která též poskytla vrtulník s posádkou.

Účastníky cvičení byly:

  • Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. – SÚRO + Centrum výstrahy ZHN (Česká republika),
  • Commissariat à l’énergie atomique – CEA (Francie)
  • Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire – IRSN (Francie)
  • Nationale Alarmzentrale – NAZ (Švýcarsko)
  • Bundesamt für Strahlenschutz – BfS a Bundespolizei-Flugdienst – BPOLFLD (2 sdružené německé týmy)

Mezinárodní cvičení probíhalo do 19.6.2015, na německé straně pak na něj naváží německé mobilní skupiny s pozemním měřením, jež bude následně porovnáno s výsledky měření leteckých.

 

Vrtulník Mi-17 s českým týmem (Armáda ČR a SÚRO) při startu:

leteckecviceni2015-01

Vyhodnocování dat z monitorování:

leteckecviceni2015-02

Prezentace Mobilní Skupiny na mezinárodním cvičení:

leteckecviceni2015-03

Mezi monitorované oblasti patřily i takové, kde se v minulosti těžila nebo zpracovávala uranová ruda:

leteckecviceni2015_04

Monitorování:

leteckecviceni2015_05