Seminář Snaha o vyhodnocení možného vlivu dezinformací šířených v případě radiační havárie na chování obyvatelstva

Státní úřad po jadernou bezpečnost a Státní ústav radiační ochrany v.v.i, Praha uspořádaly 16.10.2017 v Lékařském domě (Sokolská 490/31, v Praha) odborný seminář na téma Snaha o vyhodnocení možného vlivu dezinformací šířených v případě radiační havárie na chování obyvatelstva

 

V úvodu pohovořila Ing. Dana Drábová Ph.D. na téma významu komunikační strategie v oblasti bezpečnosti.

Seminář pak proběhl v několika blocích.

Výsledky případové studie z České republiky - jaro 2017: Publicita zjištěného výskytu jódu I-131 v ovzduší, dezinformace a dopady na veřejnost.

 

Nové výzvy v krizové komunikaci

 

Problematika nových komunikačních situací - Otázky krizové komunikace

 

Na závěr proběhly diskuse k tématům: mediální gramotnost v souvislosti s chováním obyvatelstva po jaderné havárii