Czech-Japan - IAEA workshop for the Fukushima Prefecture - The Centre for Environmental Creation

Dne 18. října se konal v Praze na SÚJB a SÚRO workshop pořádaný ve spolupráce IAEA, SÚJB, SÚRO pro vědeckou návštěvu kolegů z Fukushima Prefecture - The Centre for Environmental Creation. Cílem bylo seznámit s českými postupy při nápravě kontaminovaného území.

program setkání je zde v příloze (PDF)

Prezentace z jednotlivých přednášek jsou zde (PDF):

Setkání na SÚJB:

Image

 

Image

 

Setkání v SÚRO:

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image