Czech-Japan - IAEA workshop for the Fukushima Prefecture - The Centre for Environmental Creation

Dne 18. října se konal v Praze na SÚJB a SÚRO workshop pořádaný ve spolupráce IAEA, SÚJB, SÚRO pro vědeckou návštěvu kolegů z Fukushima Prefecture - The Centre for Environmental Creation. Workshop pokračoval 19. října v Třeboni za účasti pracovníků společnosti Enki, o.p.s. a Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem bylo seznámit japonské kolegy s českými postupy při nápravě kontaminovaného území. 

program setkání je zde v příloze (PDF)

Prezentace z jednotlivých přednášek jsou zde (PDF):

Sborník z workshopu v Třeboni je zde v příloze (pdf)

 

Setkání na SÚJB:

Image

 

Image

 

Setkání v SÚRO:

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image