Žádné stopy radionuklidů, o kterých se předpokládá, že mohly uniknout při výbuchu u Ňonoksy (oblast Severodvinsk, Rusko), nebyly v ovzduší České republiky detekovány

I při vysoké citlivosti monitorovacích metod nebyla zjištěna žádná odchylka od obvyklého stavu, tj. jsou detekovány běžné hodnoty přírodních radionuklidů a 137Cs.
Jiné radionuklidy (např. ty které se přisuzují uvedenému výbuchu) nebyly detekovány.