Záchyt v Praze - Podolí, ze dne 28.9.2011.

Vyšší hodnoty radioaktivního záření zjištěné v Praze 4 - Podolí neznamenají ohrožení zdraví obyvatel. Na místě probíhají upřesňující měření.

Dne 28.9.2011, krátce před 20 hodinou, byla na tísňovou linku 112 nahlášena detekce vyšší radioaktivity u vstupu na dětské hřiště v Praze 4, Lopatecké ulici. Na místo se vzápětí dostavila Policie ČR a hasičský záchranný sbor, který potvrdil zvýšení radioaktivity.

Na místo byla Státním úřadem pro jadernou bezpečnost vyslána mobilní skupina Státního ústavu radiační ochrany, která provedla měření a zjistila, že zvýšené hodnoty jsou lokalizované na malém prostoru a dávkový příkon se vzdáleností rychle klesá na úrovně neodlišitelné od přírodního pozadí. Navrhla nezbytná opatření - zabezpečení místa výskytu zvýšené radioaktivity.

Mobilní skupina se na místo vrátila 29. 9. ráno a pokračuje v šetření. Zjistila, že zdroj záření je umístěn pod úrovní terénu a je překryt vysokou vrstvou zeminy. Prověřuje se hypotéza, že se jedná o zdroj, který se dříve používal v lékařství.

Zdroj záření byl nalezen a odvezen k expertíze

Dne 29. 9. po poledni vyzvedli specialisté z Ústavu jaderného výzkumu Řež na dětském hřišti v Praze 4 zdroj záření, malý kovový váleček, který spolu s vytěženou zeminou odvezli k expertíze. Podle odhadu pracovníků v ochraně před zářením se jedná o radium-226, které se v minulosti používalo v lékařství, např. při léčbě nádorů. Přesné složení zdroje záření ale bude známé až po podrobném posouzení.

Mobilní skupina SÚRO následně proměřila úroveň záření na dětském hřišti a konstatovala, že radioaktivita u hřiště i na něm je nyní na úrovni pozadí.

Nyní je potřeba vyhodnotit všechna provedená měření a odhadnout dávky, jaké mohli obdržet návštěvníci hřiště. Výsledky pak budou předány odborníkům Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kteří mohou odhadnout míru rizika a poradit lidem, jak se zachovat.

O způsobu řešení situace bude rozhodovat Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle konečných výsledků šetření.

Podrobnosti k této události také naleznete na stránkách www.sujb.cz.