Workshop k projektu „Pokračující sbližování ukrajinského regulačního režimu s právním řádem EU“

Ve dnech 4. až 8. března se v SÚRO uskutečnil workshop v rámci projektu "Pokračující sbližování ukrajinského regulačního režimu s právním řádem EU". Workshopu se zúčastnili zástupci GRS, IRSN, SSTC-NRS, SNRIU, SUJB a SURO. Hlavním cílem workshopu bylo projednat posílení regulačních kapacit v oblasti zvládání těžkých havárií a prozkoumat možnosti zavedení zadržování taveniny v reaktorové nádobě pro ukrajinské JE (WWER-440 a VVER-1000).