Nacházíte se zde: Úvod / Publikace / Aktuality / Účast SÚRO na leteckém monitorování radioaktivity

Účast SÚRO na leteckém monitorování radioaktivity

V týdnu 15. až 19. června 2015 proběhlo v Německu (oblast Sasko a Durynsko) a částečně i v ČR (oblast Krušných hor) mezinárodní cvičení leteckých monitorovacích skupin ze čtyř států. Měření probíhalo na palubě vrtulníků, kde je umístěn přístroj, s jehož pomocí je zjišťován obsah radionuklidů (přírodních i umělých) v půdě. K měření bylo vybráno území po obou stranách česko-německé hranice v oblasti Krušných hor zasažené těžbou uranové rudy v minulosti.


Cílem akce bylo procvičení týmů, jejich metodik a schopností reagovat na různé přírodní podmínky ovlivňující měření a interpretaci výsledků. Nezanedbatelným přínosem cvičení bylo vzájemné seznámení týmů, jejich monitorovacích postupů a v neposlední řadě ověření možností spolupráce v této oblasti v případě závažné radiační havárie kdekoli v Evropě.

Organizátory cvičení byly BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) z Německa ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany, veřejnou výzkumnou institucí, (SÚRO, v.v.i.) úzce spolupracující se Skupinou monitorování a leteckého průzkumu z Centra výstrahy ZHN Hostivice – Břve, Armády ČR, která též poskytla vrtulník s posádkou.

Účastníky cvičení byly:

  • Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. – SÚRO + Centrum výstrahy ZHN (Česká republika),
  • Commissariat à l’énergie atomique – CEA (Francie)
  • Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire – IRSN (Francie)
  • Nationale Alarmzentrale – NAZ (Švýcarsko)
  • Bundesamt für Strahlenschutz – BfS a Bundespolizei-Flugdienst – BPOLFLD (2 sdružené německé týmy)

Mezinárodní cvičení probíhalo do 19.6.2015, na německé straně pak na něj naváží německé mobilní skupiny s pozemním měřením, jež bude následně porovnáno s výsledky měření leteckých.


Vrtulník Mi-17 s českým týmem (Armáda ČR a SÚRO) při startu:

vrtulník Mi-17 s českým týmem (Armáda ČR a SÚRO) při startu

Vyhodnocování dat z monitorování:

vyhodnocování dat z monitorování

Prezentace Mobilní Skupiny na mezinárodním cvičení:

prezentace Mobilní Skupiny na mezinárodním cvičení

Mezi monitorované oblasti patřily i takové, kde se v minulosti těžila nebo zpracovávala uranová ruda:

mezi monitorované oblasti patřily i takové, kde se v minulosti těžila nebo zpracovávala uranová ruda

Monitorování:

monitorování