SÚRO obdrželo Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2021

Jedná se o 11. předání Ceny ministra, které touto cestou oceňují výzkumné a vývojové aktivity, které rozvíjejí inovativní znalosti, metody a technologie, jež pomáhají čelit bezpečnostním výzvám. Komise udílející cenu je složena ze zástupců Ministerstva vnitra a externích odborníků, kteří jsou členy poradních orgánů Ministerstva vnitra v oblasti bezpečnostního výzkumu. Komise posuzuje předložené návrhy na základě významu výsledků pro teoretickou a aplikační oblast, závažnost a aktuálnost problematiky a vědeckého renomé řešitelského týmu.

Slavnostního předávání se mj. účastnili také JUDr. Petr Novák, Ph.D., předseda Komise pro udělení Ceny ministra vnitra a ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání z Ministerstva vnitra ČR, Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zástupci SÚRO, v. v. i. a NUVIA a.s. Toto ocenění získal řešitelský tým za projekt VI20172020104 – „Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ)“, který sestavil mobilní portálový detektor radioaktivity pro monitorování osob i vozidel umístěných ve vozidle. Tento systém je možné využít i ke kontrole popřípadě zjištění nelegálního transportu radioaktivního materiálu nebo po částečném vyjmutí z vozidla jej lze nakonfigurovat do tvaru brána pro screening procházejících osob. Taková inovace má bezpečnostní význam jak v oblastech jaderné energetiky, tak i v širší oblasti zvýšení bezpečnosti občanů v ochraně před zlovolným použitím radioaktivních látek, například na letištích, v metru, na hromadných akcích nebo v chráněných budovách. Z dlouhodobého hlediska může vést k zajištění bezpečnostní situace jak v České republice tak v zahraničí a práce na projektu vychází ze zkušeností SÚRO, v. v. i. z účasti zajištění bezpečnosti hromadných akcí a zahraničních návštěv.

O projektu se více dozvíte také zde: www.youtube.com