Šíření radioaktivních látek v atmosféře po radiační havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986

Jedná se o webovou adresu: http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/tchernobyl_animation_nuage2.aspx/

kde je presentována modelová animace vypracovaná francouzským IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) týkající šíření radionuklidů v atmosféře při radiační havárii JE Černobylu od 26.4. do 10.5. 1986.

Tato animace vyvolala reakce typu:

„Záznam radioaktivního mraku v Černobylu byl po 25 letech konečně uvolněn. Kde jste byli v době od 26. dubna do 9.května 1986? Zde se můžete podívat, jaké neuvěřitelné množství ve značné úrovni tehdy spadlo na naše území.“

O co vlastně jde? Čtenář znalý francouzského jazyka si na uvedené webové stránce může přečíst (klikne-li na červeně vyznačený text pod animací) řadu podrobností týkající se černobylské havárie a jejich dopadů.

Nicméně, rádi bychom naše čtenáře upozornili na tyto skutečnosti:

Šíření „černobylského“ mraku a jeho dopady na ČR byly u nás podrobně publikovány a diskutovány na řadě seminářů. Kdo má zájem a otevře si naši adresu:

www.suro.cz/cz/publikace/cernobyl/

řadu těchto publikací si tam může přečíst a seznámit se s nimi - např. se „Zprávou o radiační situaci na území ČR po havárii JE Černobyl z roku 1987“, nebo s přednáškami ze semináře, který se konal k 20.výročí černobylské havárie. Tyto přednášky rozebírají řadu témat dotýkajících se černobylské havárie – od popisu jejího průběhu po hodnocení jejích důsledků – tedy v případě zmíněné animace se nejedná o žádnou novou, či dokonce nyní odtajněnou informaci.

Ze všech analýz provedených po černobylské havárii vyplynulo, že její dopady na naše území a na naše občany byly velmi malé. Lze to demonstrovat na obrázcích v přednášce na výše zmíněném semináři Ing. Ireny Malátové a Ing. Jiřího Hůlky „Radiační situace v České republice“, které udávají průběh objemových aktivit (Bq/m3) radionuklidů v době přechodu vzdušných mas nad naším územím (strana1 obr. 2) a relativní podíl “Černobylu“ na dávce, kterou obdržel v roce 1986 a obdrží celoživotně od roku 1986 každý náš občan od přírodního a lékařského ozáření (strana 13 obr. 25 a 26). Aktualita i s obrázky je k dispozici v PDF formátu.

Výše zmíněná animace je jen dalším střípkem do mozaiky zajímavých, věcně však ne nových informací o černobylské havárii!