Seminář k běžícímu projektu bezpečnostního výzkumu ministerstva vnitra IMPAKT

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha, Státní ústav radiační ochrany v.v.i, Sociologický ústav AV, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádaly 14.11.2022 v posluchárně SURO, Bartoškova 28 seminář projektu IMPAKT - Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí. Seminář byl určen pro odborníky v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Program a prezentace semináře jsou k dispozici zde.

  • Prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D (Psychiatrická klinika Lékařské fakulty v Plzni):

Presentace výsledků psychiatrického výzkumu - Psychické aspekty katastrof a epidemií

  • PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Jak prezentovat a adekvátně modifikovat informace týkající se úniku radiace a jak předcházet dezinformacím

  • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.:

Presentace výsledků sociologického výzkumu : Paralely a odlišnosti sociálních

situací s panickým potenciálem

  • RNDr. Pavel Charamza, CSc.

Software pro monitoring a analýzu zpráv v oblasti RO a JB s modulem pro systém včasného varování

  • Ing. Jiří Hůlka (SÚRO v.v.i), doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. (ÚTEF ČVÚT)

CzechRad a občanská měření


 

 Prezentace vystupujících najdete v části věnované výsledkům naší výzkumné práce.